מלחמת סוף העולם - מאת מריו ורגס יוסה, תרגום יואב הלוי - הוצאת שוקן - Schocken