מסד למדינת ישראל - מאת ליאונרד שטיין, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken