מס הכנסה (כרך א) - מאת אמנון רפאל, ירון מהולל - הוצאת שוקן - Schocken