מס הכנסה (כרך ב) - מאת אמנון רפאל, דוד אפרתי - הוצאת שוקן - Schocken