מס הכנסה (כרך ג) - מאת אמנון רפאל, ירון מהולל - הוצאת שוקן - Schocken