מעגלי שיח - מאת ר' נחמן מברסלב - הוצאת שוקן - Schocken