מעשה גנז'י - מאת שיקיבו מורסקי, תרגום דן זקס - הוצאת שוקן - Schocken