מראות ומקורות: הכנסת כלה - מאת אברהם הולץ - הוצאת שוקן - Schocken