משבר והתחדשות - מאת אריך נוימן, תרגום יונה שטרנברג - הוצאת שוקן - Schocken