משולש ברמודה - מאת צ'ארלס ברליץ, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken