משחקי הכאב - מאת אביתר סמולסקי ואילה בת שאול - הוצאת שוקן - Schocken