משפט ושיפוט - מאת אלפרד ויתקון, בעריכת אהרן ברק, משה לנדוי, יעקב נאמן - הוצאת שוקן - Schocken