נדודים - כריכה רכה - מאת הרמן הסה, תרגום יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken