ניל"י – תולדותיה של העזה מדינית - מאת אליעזר ליבנה, יוסף נדבה, יורם אפרתי - הוצאת שוקן - Schocken