סונטות שקספיר - מאת שקספיר, תרגום אפרים ברוידא - הוצאת שוקן - Schocken