סין, הענק במזרח - מאת אדגר סנאו, תרגום גבריאל מוקד - הוצאת שוקן - Schocken