סיפורים - קפקא - מאת פרנץ קפקא - הוצאת שוקן - Schocken