סיפורי אוה לונה - מאת איזבל איינדה, תרגום אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken