סיפורי בעל זבוב לנכדו - מאת ג"א גורדייף, תרגום דבורה דימנט - הוצאת שוקן - Schocken