ספר המעשים: חיי זלמן שוקן - מאת אנתוני דוד, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken