ספר המשחקים המדהים - מאת שרין גרטל רוטמן, תרגום חגי ברקת - הוצאת שוקן - Schocken