ספר השאלות - מאת אדמון ז'אבס, תרגום אביבה ברק - הוצאת שוקן - Schocken