עיר המפלצות - מאת איזבל איינדה, תרגום אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken