עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי (2 כרכים) - מאת ויליאם ל. שייירר, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken