על שמונה פשעי האנושות המתורבתת - מאת קונראד לורנץ, תרגום ד"ר בצלאל וכסלר - הוצאת שוקן - Schocken