עקרונות המאמר - מאת יהושע ניר - הוצאת שוקן - Schocken