ספר אלקטרוני/דיגיטלי, ערק לארוחת בוקר - מאת עמיה ליבליך