פאן - מאת קנוט המסון, תרגום בצלאל וכסלר - הוצאת שוקן - Schocken