פגישות עם אנשים מיוחדים - מאת ג"א גורדייף, תרגום חברי החוג לחקר משנתו של גורדייף - הוצאת שוקן - Schocken