פינוקי בחצר המשק - מאת אריק היל, בעריכת חרזה: פועה הרשלג - הוצאת שוקן - Schocken