פעלי־העזר של הלב - מאת פטר אסטרהאזי, בעריכת יהונתן נדב, תרגום רמי סערי - הוצאת שוקן - Schocken