פרקים באנתרופולוגיה חברתית - מאת עמנואל מרקס, משה שוקד, שלמה דשן - הוצאת שוקן - Schocken