פתרונות פתוחים: טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו - מאת זהבה אוסטרויל - הוצאת שוקן - Schocken