קנאת דוד – כרך א: בן־גוריון הצעיר - מאת שבתי טבת - הוצאת שוקן - Schocken