קנאת דוד – כרך ב: בן־גוריון – איש מרות - מאת שבתי טבת - הוצאת שוקן - Schocken