קנאת דוד – כרך ג: הקרקע הבוער - מאת שבתי טבת - הוצאת שוקן - Schocken