רעב - מאת קנוט המסון, תרגום איתמר אבן-זוהר - הוצאת שוקן - Schocken