שבחי עדיאל עמזה - מאת גבריאל מוקד - הוצאת שוקן - Schocken