שבט יהודה - מאת שלמה אבן וירגה, בעריכת שאול רובינזון - הוצאת שוקן - Schocken