שחוק בחרוזים - מאת פועה מרון - הוצאת שוקן - Schocken