שירים משני הקצוות - מאת גבריאל פרייל - הוצאת שוקן - Schocken