שיתוף פעולה ותקשורת בבית־הספר - מאת שלמה שרן, רחל הרץ־לזרוביץ - הוצאת שוקן - Schocken