ספר אלקטרוני/דיגיטלי, שי ועגנון - שלושה סיפורים - מאת צייר: שי צ'רקה, סיפר: ש"י עגנון