ש"י עגנון בביקורת העברית – סיכומים והערכות על יצירתו: כרך א - בעריכת אבינועם ברשאי - הוצאת שוקן - Schocken