שנותי היפות - מאת ארתור רובינשטיין, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken