עימות - מאת פרופ' זאב לקויר, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken