שנותי הרבות - מאת ארתור רובינשטיין, בעריכת גדעון תמיר, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken