שפה, מיתוס, אמנות - מאת משה שוורץ - הוצאת שוקן - Schocken