תחילתה של ידידות מופלאה? - מאת דוד ויצטום - הוצאת שוקן - Schocken