תחת חורש חלב - מאת דילן תומאס, תרגום שולמית הראבן - הוצאת שוקן - Schocken